Takuuehdot

Takuuehdot

Ab Juup Oy myöntää Juup kiukaille 10 vuoden puhkiruostumattomuus- sekä valmistusvirhetakuun kotitalouskäytössä ja 1 vuoden takuun laitoskäytössä.

TAKUUVASTUUN RAJOITUKSET

Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tarkistettava tuotteen vastaanottaessaan, ettei siinä ole kuljetus- tai varastointivaurioita. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle.

Valmistaja myöntää tuotteelle puhkiruostumattomuustakuun, joka kattaa sisältä ulospäin tapahtuvat läpiruostumiset tietyillä edellytyksillä. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivät vastaa valmistajan suositusta.

Meriveden, tai muutoin ei löylyvedeksi soveltuvan veden käyttö, kumoaa takuun välittömästi.

VIRHEESTÄ ILMOITTAMINEN

Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua. Ilmoitus tulee tehdä valmistajalle tai tuotteen myyjälle.

VALMISTAJAN TOIMENPITEET TAKUUN YHTEYDESSÄ

Takuuehtojen täyttyminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella valmistaja korjaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Korjaus tai vaihto tapahtuu valmistajan kustannuksella. Valmistaja on oikeutettu käyttämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Korjatun tuotteen takuu säilyy muilta osin ennallaan.

Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa tappiota eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.